HROffice Nieuws

GDPR
Volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en als dusdanig opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), moet er aan kandidaten specifiek om toestemming gevraagd worden om sollicitatiegegevens te verwerken en op te mogen slaan. Om die reden hebben wij de al bestaande vraag naar toestemming van de kandidaat uitgebreid met hetgeen vanuit de AVG als vereiste wordt gesteld. De toestemmingsverklaring luidt als volgt.

Ik ben akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen in de sollicitantendatabase van {0}. Deze gegevens zullen wij maximaal 1 jaar bewaren, hierna zullen wij u opnieuw om toestemming vragen. U kunt te allen tijde uw gegevens laten wijzigen dan wel laten verwijderen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het contactformulier. Indien wij uw kandidatuur afwijzen, u niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek of u niet aannemen, dan worden uw gegevens automatisch na 4 weken verwijderd. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij anders aangegeven en uitsluitend gebruikt t.b.v. uw sollicitatie. Gegevens in de database worden geanonimiseerd gebruikt voor statistische doeleinden. Uw gegevens worden op beveiligde servers in Nederland opgeslagen.HROffice werkt het beste met de volgende browsers